Sun'soil Gear Oil

Sun'soil Gear Oil

4,662 xem
5.00 out of 5

Sun'soil Gear Oil API MT-1 ngăn ngừa sự kết hợp của suy thoái nhiệt, chất bám bẩn và sự xuống cấp của dầu mà không được cung cấp bởi chất bôi trơn đang sử dụng. Sản phẩm đạt theo chỉ số các yêu cầu của API GL-1, GL-4, hoặc GL-5.

- API : GL-5 (eqv. to MILL-L-2105 D)
- API : MT-1

API MT-1 ngăn ngừa sự kết hợp của suy thoái nhiệt, chất bám bẩn và sự xuống cấp của dầu mà không được cung cấp bởi chất bôi trơn đang sử dụng. Sản phẩm đạt theo chỉ số các yêu cầu của API GL-1, GL-4, hoặc GL-5.

Bình luận